O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Podklad pro daňové přiznání k dani

Fyzických osob - seznam


Podnikatelé uplatňující paušální výdaje (DPFO)

Základní informace

Základní údaje o subjektu (DIČ, jméno, adresa…)

ID Datové schránky

Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek

Kontakt: telefon + e-mail

Příjmy (příchozí platby v bance i hotově) dosažené v celém kalendářním roce

Rozpis příjmů – rozdělit příjmy na příjmy z podnikání, z úroků ( jedná se i o úroky na běžném účtu), z nájmů a ostatní netradiční příjmy jako např. prodej auta

Přiznání minulého roku (nutné především v případě, že jsou na přiznání údaje o daňové ztrátě a přehledu o závazcích a pohledávkách)

Kartu dlouhodobého majetku ( kvůli odpisům)

Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů

Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)

Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny

Potvrzení o zaplacení darů

Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu

V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu

Potvrzení o zaplacení školkovného od školky

V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává

V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz

Sociální a zdravotní pojištění

Týká se pouze příjmů z podnikání, netýká se tedy příjmů z nájmu

Potvrzení od ČSSZ o zaplacených zálohách na OSVČ + informaci zda máte OSVČ přihlášenou k nemocenskému pojištění

Potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny o zaplacených zálohách na OSVČ

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci (DPFO)

Základní informace

Základní údaje o subjektu (IČO,DIČ, jméno, adresa…)

Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek

Kontakt: telefon + e-mail

ID Datové schránky

Doklady

Vydané faktury

Přijaté faktury

Pokladní doklady – přijaté placené hotově

Výpisy z bankovního účtu

Rozpis příjmů, které se netýkají podnikání (rozdělit příjmy na příjmy z úroků, z nájmů a ostatní netradiční příjmy jako např. prodej auta)

Přiznání minulého roku (nutné především v případě, že jsou na přiznání údaje o daňové ztrátě a přehledu o závazcích a pohledávkách)

Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů

Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok

Pokud jste měli zaměstnance – HPP – přehled vyplacených mezd a odvodů od Vaší mzdové účetní

DPP – smlouvu, prohlášení poplatníka,přehled vyplacených mezd

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)

Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny

Potvrzení o zaplacení darů

Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu

V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu

Potvrzení o zaplacení školkovného od školky

V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává

V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz

Sociální a zdravotní pojištění

Týká se pouze příjmů z podnikání, netýká se tedy příjmů z nájmu

Potvrzení od ČSSZ o zaplacených zálohách na OSVČ + informaci zda máte OSVČ přihlášenou k nemocenskému pojištění

Potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny o zaplacených zálohách na OSVČ

Nepodnikající fyzické osoby (DPFO)

Základní informace

Základní údaje o subjektu (DIČ, jméno, adresa…)

Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek

Kontakt: telefon + e -mail

Pokud máte datovou schránku – ID datové schránky

Příjmy (příchozí platby v bance i hotově) dosažené v celém kalendářním roce

Rozpis příjmů (rozdělit příjmy na příjmy z úroků, z nájmů a ostatní netradiční příjmy )

Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů

Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)

Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny

Potvrzení o zaplacení darů

Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu

V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu

Potvrzení o zaplacení školkovného od školky

V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává

V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz

Váš úspěch je naše radost!